X
تبلیغات
آموزگار جدید

طاق کسری
قدیمی‌ترین تصویر عکاسی شده از طاق کسری، مربوط به ۱۸۶۴ میلادی
قدیمی‌ترین تصویر عکاسی شده از طاق کسری، مربوط به ۱۸۶۴ میلادی
موقعیت: Flag of Iraq.svg عراق کنونی
منطقه: اسبانبر[واژه‌نامه ۱]
ساخته شده: شاپور اول
سبک(ها) معماری: پارتی [۱]

تاق کسری (تاق خسرو) یا ایوانِ مداین نام کاخ پادشاهان ساسانی در ۳۷ کیلومتری جنوب شهربغداد در ساحل خاوری رود دجله و از مهمترین سازه‌های دوران ساسانیان است و آرامگاه سلمان فارسی از یاران محمد پیامبر اسلام در نزدیکی آن زیارتگاه مسلمین است.[۲]

این بنا با داشتن عنوان بزرگترین تاق خشتی جهان (با بلندای ۳۵ متر، پهنای ۲۵ متر و درازای ۵۰ متر ) مشهورترین بنایی است که پادشاهان ساسانی ساخته اند و هنوز ویرانه های آن در عراق کنونی موجب حیرت سیاحان می شود.[۳]

این طاق جای جلوس رسمی شاهنشاه ایران بوده که در روزهای جشن ، طبقات رجال کشور و سران لشکر و سفراء و واقدین بیگانه در آنجا بار میداده اند.طاق جایگاه تخت را میپوشانیده و قالی زربفت مرصعی که به بهارستان کسری معروف است فرش آن بوده است. ساختمان این بنا را در داستان ها به خسرو اول نسبت داده‌اند ، بعقیده هرتسفلد طاق کسری را باید از بناهای شاپور اول دانست اما ریتر روایات متداوله را تایید کرده و گوید طاق کسری بارگاهی است که خسرو اول بنا نهاده است اما بنابر آنچه در نوشتار پهلوی خدای‌نامگ آمده‌است این کاخ به دستور شاپور اول ساخته‌شده‌است.

نمای عمارت شاید از ساروج منقش یا سنگ های مرمر یا چنانچه بعضی نویسندگان جدید ادعا کرده اند از صفحات مسین زراندود و سیماندود پوشیده بوده است. تا سال ۱۸۸۸ نما و تالار بزرگ مرکزی برپا بوده است و نقشی از آن در کتاب[واژه‌نامه ۲] دیولافوآ[واژه‌نامه ۳] کشیده شده است. اما در آن سال جناح شمالی خراب شد و اکنون جناح جنوبی نیز در شرف ریزش است.این بنا بارگاه شاهنشاه بوده است.در پشت هریک از جناحین نمای عبارت پنج تالار کوتاه تر که تاق هایی در بالای آن دیده می شود موجود بوده و از بیرون بوسیله دیوار بلندی بسته می شده است. تمام دیوار ها و سقف ها از آجر با ضخامتی قابل توجه ایجاد شده است.[۳]

در حفاری های جدید محققان آلمانی قطعاتی از تزئینات گچبری و غیره دیده شده ، طاق کسری جزو مقر عادی شاهنشاه محسوب می شده و از لحاظ ساختمانی تا حدی ساده بوده ، لکن حیرت نظاره کنندگان دربرابر این بنا بیشتر به خاطر عظمت و شکوه آن است.[۳] بیشتر گمان می‌شود که تاقِ کسری در تیسفون جای‌دارد ولی تیسفون، اسبانبر و چند شهر کوچک دیگر مانند بغداد، روی هم شهرگان یا مدائن را تشکیل می‌دادند.

ویرانه های این کاخ هنوز در کشور کنونی عراق به‌جاست. ابوجعفر منصور خلیفه عباسی اولین کسی بود که کوشید تا آن را ویران کند ولی در این کار ناکام ماند.[۴] وی از مصالح آن برای ابنیه شهر جدید بغداد استفاده کرد و بخاطر اینکه در نظر وی حمل مصالح به بغداد از ارزش خود مصالح بیشتر شده از ادامه تخریب آن خودداری کرد.تاريخ : سه شنبه نوزدهم فروردین 1393 | 20:33 | نویسنده : منوچهر.صیادی |تاريخ : جمعه بیست و سوم اسفند 1392 | 23:57 | نویسنده : منوچهر.صیادی |
تاريخ : جمعه بیست و سوم اسفند 1392 | 23:55 | نویسنده : منوچهر.صیادی |

قانون بخش پذيری  بر 1 :  همه ی اعداد بر يک بخش پذير هستند.

قانون بخش پذيری  بر 2 :عددي بر 2 بخش پذير است که رقم يکانش 0 يا زوج باشد مثال- 20 ، 42 ، 68 ، 10100 بر2 بخشپذيرند.

قانونبخش پذيری بر 3 :عددي بر 3 بخش پذير است که مجموع رقم هاي آن بر 3 بخش پذير باشد.مثال- مجموع رقم های عدد 7۵12 برابر 1۵ است و 1۵ بر 3 بخش پذیر می باشد، بنابراین عدد7۵12 بر 3 بخش پذیر است.

قانون بخش پذيری  بر 4 :عددی بر4 بخش پذیر است که رقم یکان به اضافه ی 2 برابر رقم دهگان آن بر 4 بخش پذیر باشد.مثال- عدد 1۵68 بر 4 بخش پذیر است. زیرا 20 = 8 + (6 × 2) و 20 بر 4 بخش پذیر می باشد.

قانونبخش پذيری بر 5 :  عددي بر۵بخش پذير است که رقم يکانش صفر یا ۵ باشد..مثال: اعداد ۶۵،  240 و 800  بر۵ بخش پذیر هستند.

قانون بخش پذيری  بر 6 : عددی بر 6 بخش پذیر است که هم بر2 وهم بر 3 بخش پذیر باشد. ( 3 × 2 = 6) مثال: عدد 132 هم بر 2 و هم بر 3 بخش پذیراست. پس بر6 نیز بخش پذیر است.

قانون بخش پذيری  بر 7 :روش زير را آنقدر تكرار مي كنيم تا به يك عدد كم و آسان برسيم و مشخص شود كه آن عدد بر 7 بخشپذير است يانه؟

مراحل :1.عددي را(مثل 5194) انتخاب مي كنيم.

2.يكان آن عدد(5194) را حذف مي كنيم.(يعني رقم 4 را  از عدد 5194 حذف مي كنيم) ودر نتيجه عددي جديد( 519) به دست مي آيد.

4.حالا دو برابر يكان حذف شده را از عدد جديد كه يك رقم از عدد اصلي كمتردارد كم مي كنيم درواقع يكان حذف شده 4 است و دو برابر آن ميشود 8 يعني: 511= 8 - 519

  8 = 2 × 4   مراحل بالا را آنقدر تكرارميكنيم تا به نتيجه مي رسيم.

.به ادامه‌ي مثال بالا توجه كنيد : دوباره يكان عدد 511 را (كه 1 است)حذف ميكنيم و2برابرش را(كه مي شود2) ازعدد جديد (51) كم مي كنيم.      49 = 2  51

مي بينيم كه تشخيص بخشپذير بودن  يا بخشپذير نبودن عدد جديد(49) بر7 ساده شد.

آخرين عدد به دست آمده49 است ؛ ومي دانيم كه 49 بر7 بخشپذير است.

پس نتيجه مي گيريم كه عدد اصلي (يعني5194 ) بر7 بخشپذير است.

 اعدادی بر 8 بخش­پذیرند که حاصل جمع رقم یکان و 2 برابر رقم دهگان و 4 برابر رقم صدگان آن­ها بر 8 بخش­پذیر باشد.  مثال: 8 ÷ 32568921296    ( 32 = 6 + 9 × 2 + 2 × 4)

چون 32 مضرب 8 می­باشد؛ پس 32568921296 بر 8 بخش­پذیر است.

نکته : چون 4 برابر 2 بر 8 بخش­پذیر است؛ 2 از مجموعه حذف می­شود. ( 24 = 6 + 9 × 2)

 

قانون بخش پذيری  بر 9 :عددي بر 9 بخش پذيراست که مجموع رقم هايش بر9 بخش پذير باشد.

مثال- عدد ۵148 بر 9 بخش پذیراست. زیرا مجموع رقم های آن یعنی 18 بر 9 بخش پذیر است.

قانونبخش پذيری بر 10 :

 عددی(به غير از صفر) بر 10 بخش پذیر است که رقم یکان آن صفر باشد.

مثال- اعداد 70  ، 1200 و  810  بر 10 بخش پذیر هستند.

قانون بخش پذيری  بر 11 :

عددی بر 11 بخش پذیر است که اگررقم هاي آن را یکی در میان به دو دسته تقسیم کنیم و مجموع رقم هاي هر دسته را به دست آوریم و سپس از بين دو عدد به دست آمده عدد كمتر را از عدد بيشتر کم کنیم عدد به دست آمده يا بر 11 بخش پذیر باشد ويا صفرباشد.   مثال-عدد 19294 بر 11 بخش پذیر است زیرا:                   9  2  9 1     

                   11 = 7- 18                               7=1+2+4                           18  =9+9

 قانون بخش پذيری  بر 12 :

عددی بر 12 بخش پذیر است که بر 3 و 4 بخش پذیر باشد.

مثال- اعداد 72 و  120  و 480 بر 12 بخش پذیر هستند.

قانون بخش پذيری  بر 13 :

عددی بر 13 بخش پذیر است که اگر 4 برابر رقم یکان آن را با عددی که از حذف یکان به دست آمده جمع کنیم، حاصل بر 13 بخش پذیرباشد. (در صورت لزوم این عمل را چندین بار تکرار می کنیم تا به نتیجه برسیم.)

مثال- عدد 247 بر 13 بخش پذیر است. زیرا:در اين جا 4 برابر يكان (7) مي شود 28  و اگر يكان عدد اصلي(247) را حذف كنيم عدد 24 به دست مي آيد. حالا بايد 24 و 28 را با هم جمع كنيم0                                       

                52 = 28 + 24                           ( 28 = 7 × 4)     7 24

بازهم همين مراحل بالا را بر روي عدد به دست آمده‌ي جديد(52) انجام مي دهيم.        13=5+8     ( 8 = 2 ×4)

قانون بخش پذيری  بر 14 : عددی بر 14 بخش پذیر است که   بر 2 و 7 بخش پذیر باشد. ( 7 × 2 =  14)

مثال- عدد 3۵42 هم بر 2 وهم بر7 بخش پذیر است. پس بر 14 نیز بخش پذیر است.

قانون بخش پذيری  15 : عددی بر 1۵ بخش پذیر است که بر 3 و 5 بخش پذیر باشد. ( ۵ × 3 = 1۵)

مثال- عدد 43۵0 هم بر 3 و هم بر 5 بخش پذیر است. پس بر 43۵0 نیز بخش پذیر است.

قانون بخش پذيری  بر 16 : عددی بر 16 بخشپذیر است که هم بر 2 و هم بر 8 بخشپذیر باشد؛ونیز از 16 کمتر نباشد.

قانون بخش پذيری  بر 17: عددی بر 17 بخشپذیر است که اگر 5 برابر یکان را از بقیه­ی ارقام آن کم کنیم، جواب به دست آمده بر 19 بخشپذیر باشد.

مثل : 391

قانون بخش پذيری  بر  18 : عددی بر18 بخشپذیر است که هم بر 9 و هم بر 2 بخشپذیر باشد.مثل486

قانون بخش پذيری  بر 19: عددی بر 19 بخشپذیر است که اگر 2برابر یکان را از بقیه­ی ارقام کم کنیم، جواب به دست آمده بر 19 بخشپذیر باشد.

مثل : 589

قانون بخش پذيری  بر 20 : عددی بر 20 بخشپذیر است که رقم یکانش 0 و رقم دهگانش 0 یا زوج باشد.

عددی بر 21 بخشپذیر است که هم بر 3 و هم بر7 بخشپذیر باشد.

عددی بر 22 بخشپذیر است که هم بر 2 و هم بر 11 بخشپذیر باشد.

عددی بر 23 بخشپذیر است که اگر یکان را 7 برابر کرده  وباعددی که ازحذف یکان عدداصلی به دست آمده جمع کنیم حاصل مضرب 23 باشد.

عددی بر 24 بخشپذیر است که هم بر 3 و هم بر 8 بخشپذیر باشد.

عددی بر 25 بخشپذیر است که دو رقم راست صفر یا 25 - 50 یا 75 باشد.

عددی بر 26 بخشپذیر است که هم بر 2 و هم بر 13 بخشپذیر باشد.

عددی بر 27 بخشپذیر است که پس از تقسیم عدد بر 9 خارج قسمت بر 3 بخشپذیر باشدیابرعکس.

عددی بر 28 بخشپذیر است که هم بر 4 و هم بر 7 بخشپذیر باشد.

عددی بر 29 بخشپذیر است که اگر یکان را 3 برابر وباعددحاصل ازحذف یکان عدداصلی جمع کنیم حاصل مضرب 29 باشد.

 عددی بر 30 بخشپذیر است که بر2و3و5 بخشپذیرباشد .

چند نکته :

1-       دانش آموزان عزیز جمله ی مضرب یک عدد بودن یا بر آن عددبخشپذیربودن یک معنی دارد پس هرگاه بگوییم مثلاٌ مضرب 13 باشد یا بر 13 بخشپذیر باشد هر دو یک معنی می باشد.

2-     عددی که بر 9 بخشپذیر است حتما بر 3 بخشپذیر خواهد بود ولی عددی که بر 3 بخشپذیر است لزوماً بر9 بخشپذیر نیست.

3-دربخش پذیری برعددهای7و13و17و19و23و29اگربعدازفرمولی که گفته شدعددحاصل بازبزرگ شودبه طوری که نتوان بخش پذیربودن راتشخیص دادمی توان قانون بخشپذیری برعددجدیدرااعمال کردیاحتی چندبارتکرارکرد(مراجعه کنیدبه مثال دوم بخش پذیری بر7)

قاعده­ی بخش­پذیری بر 50 :   

 اعدادی بر 50 بخش­پذیرند که رقم یکانشان 0 و رقم دهگانشان 0 یا 5 باشد

اعدادی بر 25 بخش­پذیرند که دو رقم سمت راست آن­ها  00  و یا 50 باشد.

مثال : 300 ،  123450 ، 7900000

 اگر دو رقم سمت راست عددی کم­تر از 50 بود آن دو رقم همان باقی­مانده­ی تقسیم می­باشد.

اگر دو رقم سمت راست عددی بزرگ­تر از 50 بود؛ 50 را از آن کم می کنیم.

مثال: در تقسیم 50 ÷ 12342 باقیمانده 42 می­باشد. در تقسیم 584290 باقی­مانده­ی تقسیم 50-90 یعنی 40 می­باشد.

 

قاعده­ی بخش­پذیری بر 75 :   

اعدادی که هم بر 3 و هم بر 25 بخش­پذیر باشند؛ بر 75 نیز بخش­پذیرند. مثال:  150 ، 225 ، 75000

 

قاعده­ی بخش­پذیری بر 99 :   

اعدادی که هم بر 9 و هم بر 11 بخش­پذیر باشند؛ بر 99 نیز بخش­پذیرند. مثال : 495 ، 3960 ، 369369

 

قاعده­ی بخش­پذیری بر 100 :   

اعدادی که هم بر 4 و هم بر 25 بخش­پذیر باشند؛ بر 100 نیز بخش­پذیرند. یا اعدادی که دو رقم سمت راست آن­ها صفر باشد. مثال: 700 ، 12340000

دو رقم سمت راست هر عدد باقی­مانده­ی آن عدد بر 100 خواهد بود. مثال: باقی­مانده­ی 100÷ 234578 عدد 78 می­باشد.

 تاريخ : شنبه هفدهم اسفند 1392 | 19:9 | نویسنده : منوچهر.صیادی |
zltdrqs7etbk6mpwnu.jpgتاريخ : شنبه دهم اسفند 1392 | 18:38 | نویسنده : منوچهر.صیادی |
5sg8izpx1tquki01u89g.jpgتاريخ : سه شنبه ششم اسفند 1392 | 15:0 | نویسنده : منوچهر.صیادی |
ztpdrlln373giq74hjt.jpgتاريخ : شنبه سوم اسفند 1392 | 16:41 | نویسنده : منوچهر.صیادی |


ارگانکدتعرفه
آتش نشانی125رایگان
اتفاقات آب122رایگان
اتفاقات برق121رایگان
اتفاقات گاز194رایگان
همکاران محترم
شماره های ضروری ومورد نیاز راباخطی زیبا بنویسید ودرگوشه ای در کلاس درمحل دید دانش اموزان نصب کنید
ضمن ارزوی روز های شاد وبدون حادثه برای شماهمکاران ودانش اموزان وخانواده های محترمتان


تاريخ : جمعه دوم اسفند 1392 | 10:55 | نویسنده : منوچهر.صیادی |
تاريخ : چهارشنبه سی ام بهمن 1392 | 18:17 | نویسنده : منوچهر.صیادی |
تاريخ : چهارشنبه سی ام بهمن 1392 | 18:6 | نویسنده : منوچهر.صیادی |