آموزگار جدید

علمی آموزشی تربیتی

آموزگار جدید

منوچهر.صیادی
آموزگار جدید علمی آموزشی تربیتی

چند روش براي كاهش خستگي بعدازتدریس اولين كار پس از ورود به منزل، اين است كه به پشت دراز بكشيد وعضلات ارادي بدن را  كاملاً شل كنيد. پلك ها را روي هم گذاشته وسعي كنيد به همان حالت باقي بمانيد و به  چيزي فكر نكنيد.
* خستگي حنجره وگرفتگي صداي خود را نيز با دم كرده جعفري و گل گاوزبان و خوردن شلغم  پخته رفع كنيد.
* خستگي كار روزانه و تنش هاي عصبي روي چشم تاثير منفي دارد. سه نوع حركت ورزشي  براي رفع خستگي چشم پيشنهاد مي شود:
* نگاه كردن به بالاو پائين بدون حركت سر به تعداد ۱۰ بار.
* نگاه كردن به چپ و راست بدون حركت سر به تعداد ۱۰ بار.
* قرار دادن دست ها براي چند لحظه روي چشم و برداشتن آنها.
البته شستن چشم با چاي تازه دم شده و خيساندن يك قاشق غذاخوري برگ رازيانه در ۲۵۰  سي سي آب جوش به مدت دو ساعت و عبور دادن آن از صافي و شست وشوي چشم با آن نيز مي  تواند به رفع خستگي چشم كمك كند.
* يكي از علل اصلي خستگي پس از كار روزانه، كمر درد است، براي پيشگيري از بروز  كمردرد يا به حداقل رساندن آن توصيه هاي زير كمك كننده است:
* استفاده نكردن از كفش هاي تنگ و باريك.
* استفاده از صندلي دسته دار و تا حد امكان بدون چرخ و داراي ارتفاع و پهناي مناسب  كه پشتي صندلي تا شانه ادامه داشته باشد.
* در كلاس درس، بايد طوري بنشينيد كه زانو بالاتر از ران قرار گيرد و از زيرپايي هم  استفاده شود.
* در كلاس درس نبايد به مدت طولاني سر پا ايستاد.
* انجام دادن حركات كششي و نرمشي روزانه به مدت ۲۰ دقيقه و استفاده از فنون گوناگون  ماساژ عضلات، به ويژه ماساژ اندام ها.
* براي رفع خستگي روزانه و به دست آوردن انرژي مورد نياز، بايد خواب خوبي داشته  باشيد، بنابراين خوابيدن و بيدار شدن سر وقت و سر ساعت براي حفظ نظم خواب ضرورت  دارد.
* خوردن غذاي سبك و قابل هضم در شب، دوش گرفتن قبل از خواب،  و خوابيدن به مدت ۷ تا ۸ ساعت در طول شبانه روز هم توصيه مي شود. تاريخ : چهارشنبه بیست و نهم بهمن 1393 | 20:52 | نویسنده : منوچهر.صیادی |

تولد

سالروز پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی بیست ودو بهمن

سی وششمین بهار بیعت با ارمان های بلند امام (ره)ورهبر

انقلاب بر تمامی فرهنگیان ودانش اموزان مبارک بادتاريخ : دوشنبه بیستم بهمن 1393 | 19:59 | نویسنده : منوچهر.صیادی |

اشکالات و اصلاحیه های کتاب ریاضی چهارم دبستان 94-93

 

صفحه 59تمرین 5 بجای علامت مساوی ها در مقابل اعداد این (→)علامت قرار داده شود،مثل کار در کلاس صفحه ی 12.

صفه 66، فعالیت ؛جمله ی می خواهیم با هر 3شاخه گل یک دسته گل درست کنیم . کلمه ی شاخه حذف و بجای آن دسته نوشته شود.

صفحه83،فعالیت؛ شکل نارنجی اول (مشابه نقاله) ضلع زاویه بر روی 50 نیست اصلاح شود .

صفحه 86 ،فعالیت ؛تمرین 2حالا 40دقیقه بعد از ساعت 7:50دقیقه را پیدا کنید در این تمرین 40حذف شود وبجای آن 50نوشته شود.

صفحه 101قسمت کاردر کلاس اندازه درجه دماسنج بجای صفر9نوشته شود و عدد مخـلوط نه وهفت دهم نوشته شود . (اما به نظر من این مورد اگربجای 9 عدد 10نوشته شود بهتر است چون در دماسنج عدد نه نداریم)

صفحه 113،فعالیت؛ در عمل جمع که یک دهم ها به یک بسته یکی تبدیل شده اند یکی از یک دهم ها اضافه است ،حذف شود.

صفحه 128قسمت کاردر کلاس در شکل متوازی الاضلاع قاعده ابی رنگ اندازه نوشته شود. در شکل لوزی اضلاع روبرو هم اندازه نمی باشند که در واقه شکل لوزی نیست پس خودتان اضلاع را اصلاح کنید تا شکل به صورت یک لوزی در بیایید. در قسمت فعالیت همینن صفحه سوال 4 این قسمت از جمله حذف گردد(باکشیدن شکل مناسب).

صفحه 133قسمت کاردر کلاس شکل (مثلث)سمت چپ 5به عنوان ارتفاع محسوب شود.

صفحه،135فعالیت؛ محیط شکل آبی رنگ حساب نشود.

صفحه136، قسمت کار در کلاس شکل وسط 4ارتفاع به عنوان ارتفاع محسوب شود.

صفحه142،قسمت حل مسئله نمودار ارتفاع باید برروی 107باشد که اشتباهی بر روی است.تاريخ : یکشنبه دوازدهم بهمن 1393 | 21:3 | نویسنده : منوچهر.صیادی |

کلاس ششمی ها وپنجمی ها

زلزله حالت خاصى از تغيير شکل توده هاى سنگى است که در آن پديده گسيختگى در مقياس متفاوت رخ مى دهد. يا هر نوع لرزش زمين در اثر عبور امواج لرزه اى زلزله است. عامل ايجاد مواج لرزه اى پاسخ زمين به انرژى هاى اندوخته است. نظريه Elastic rebound که پس از زلزله 1906 سن فرانسيسکو توسط رايد (Reid) ارائه گرديده و قادر است نحوه بروز زلزله را به وسيله اعمال تنش به طرفين يک گسل، به صورت ذيل توجيه نمايند: اجسام در برابر نيرو تا حد الاستيک مقاومت کرده و انرژى را در خود ذخيره مى کنند اما با افزايش تنش در بيش از حدالاستيک، سنگ مى شکند و امواج لرزه اى را آزاد مى کند و بعد به شکل اوليه خود برمى گردند. اگر اين نيرو در اعماق به سنگ وارد شوند سنگ خاصيت شکل پذير از خود نشان مى دهند. عمقى که در آن زمين لرزه رخ مى دهد زون لرزه زا) (schisosphere ناميده مى شود.

   مشخصات زلزله

   کانون ژرفى يا مرکز زلزله ( Hypocenter) يا (Focus): جايى است که در اثر گسيختگى در پوسته امواج لرزه اى آزاد مى شود.

   کانون سطحى زلزله (Epicenter): نزديکترين فاصله کانون به سطح زمين است که به طور طبيعى داراى بيشترين شدت لرزش است

   ژرفاى زلزله (Focal Depth): فاصله بين کانون ژرفى زلزله تا سطح زمين است.

   فاصله زلزله (?): فاصله بين مرکز سطحى تا ايستگاه ثبت زلزله است.

   زلزله ها بر پايه ژرفا به انواع زير تقسيم مى شوند:

   - زلزله هاى کم ژرفا: با عمق کمتر از 70 کيلومتر

   - زلزله هاى با ژرفا متوسط: عمق 300-100 کيلومتر

   - زلزله هاى باژرفاى بيشتر از 300 کيلومتر

   Earthquake groupگروه زلزله

   زلزله يک لرزش واحد نيست بلکه به صورت دسته اى از لرزشها ست.اگر نمودار گروه زلزله را در طول زمان رسم وجود دارد که بزرگترين لرزش است .زمين لرزه هايى قبل از لرزش اصلى Main shock کنيم يک لرزه شاخص يا را پيش لرزه و لرزه بعد از زلزله اصلى را پس لرزه گويند.معمولا پس لرزه ها فراوان ترند.

    عوامل موثر در ايجاد زلزله

   الف) زلزله هاى مصنوعى

   به طور خلاصه عوامل زير باعث ايجاد اين زلزله ها مى شوند:

   1- پر و خالى کردن مخازن و درياچه هاى سدهاى بزرگ با طول تاج بيشتر 100 m

   2- ايجاد چاههاى بهره بردارى و تزريق آب

   3- انفجارات هسته اى

   4- انفجارات معادن و باربردارى از آنها به صورت برداشتن حجم زيادى از سنگها

   ب ) زلزله هاى طبيعى

   1- فورانهاى آتشفشانى

   2- فروريختن غارهاى زيرزمينى

   3- زمين لرزه هاى تکتونيکى : که 90% زلزله ها از اين نوعند.

 

   نحوه آزاد شدن انرژى :

   - پيشلرزه :

   گاهى پيش از بروز زلزله اصلى , لرزه هايى با بزرگى کمتر از زلزله اصلى به وقوع مى پيوندد که معمولا فراوانى آنها با نزديک شدن به زمان وقوع لرزه اصلى افزايش مى يابد.

 

   - لرزه اصلى :

   در اينجاست که بيشترين انرژى ذخيره شده در محيط به يکباره آزاد مى شود .

 

   -پسلرزه :

   لرزه هاى خفيفى است که اغلب پس از لرزه اصلى در پيرامون کانون زلزله روى ميدهند.فراوانى آنها با گذشت زمان کاهش مى يابد.

 

   - دسته لرزه :

   مجموعه اى از لرزه هاى رويداده در يک منطقه که در مقطع زمانى هفته يا ماه به وقوع مى رسد. فراوانى آنها پس از رسيدن به يک حد بيشينه کاهش مى يابدتاريخ : سه شنبه سی ام دی 1393 | 19:51 | نویسنده : منوچهر.صیادی |

ماه ربیع الاول

شب هفدهم:
طبق روایات مشهور شیعه، شب ولادت حضرت خاتم الانبیا، رسول معظّم اسلام(صلى الله علیه وآله) است و شب بسیار مبارکى است.
1) غسل به نیّت روز هفدهم ربیع الاوّل.
2) روزه: که براى آن فضیلت بسیار نقل شده است، از جمله در روایاتى از ائمّه معصومین(علیهم السلام)آمده است: کسى که روز هفده ربیع را روزه بدارد، خداوند براى او ثواب روزه یکسال را مقرّر مى فرماید
3) دادن صدقه، احسان نمودن و خوشحال کردن مۆمنان و به زیارت مشاهد مشرّفه رفتن.
4) زیارت رسول خدا(صلى الله علیه وآله) از دور و نزدیک در روایتى از آن حضرت آمده است: هر کس بعد از وفات من، قبرم را زیارت کند مانند کسى است که به هنگام حیاتم به سوى من هجرت کرده باشد، اگر نمى توانید مرا از نزدیک زیارت کنید، از همان راه دور به سوى من سلام بفرستید (که به من مى رسد).(
5) زیارت امیر مۆمنان، على(علیه السلام) نیز در این روز مستحب است با همان زیارتى که امام صادق(علیه السلام) در چنین روزى کنار ضریح شریف آن حضرت(علیه السلام) وى را زیارت کرد.((این زیارت در بخش زیارات، مفاتیح آمده است).
6) تکریم، تعظیم و بزرگداشت این روز بسیار بجاست، مرحوم «سیّد بن طاووس»، در اقبال، در تکریم و تعظیم این روز به خاطر ولادت شخص اوّل عالم امکان و سرور همه ممکنات حضرت نبىّ اکرم(صلى الله علیه وآله) سفارش بسیار کرده است
بنابراین، سزاوار است مسلمین با برپایى جشن ها و تشکیل جلسات، هرچه بیشتر با شخصیّت نبىّ مکرّم اسلام(صلى الله علیه وآله)، سیره و تاریخ زندگى او آشنا شوند و از آن، براى ساختن جامعه اى اسلامى و محمّدى بهره کامل گیرند.
همچنین یکسال قبل از هجرت رسول خدا(صلى الله علیه وآله)، در چنین شبى معراج آن حضرت صورت گرفتتاريخ : دوشنبه پانزدهم دی 1393 | 18:37 | نویسنده : منوچهر.صیادی |

انواع بازخوردها

بازخوردهای توصیفی در مورد دانش آموزان در حد انتظار


فرزند خوبم، از خط زیبایت لذت بردم.

پسر نازم، هزار آفرین به تو که مشقت را زیبا نوشتی.

آفرین به تو که تکالیفت را بدون اشکال و کامل انجام دادی.

پسرم (دخترم) تحقیق شما جالب و خواندنی بود.

آفرین پسرم در نوشتن تکالیف دقت کامل داشتی.

بارون دونه دونه * مشقت شده نمونه

انار دونه دونه * نقاشیت شده نمونه

بازخوردهای توصیفی در مورد دانش آموزان در حد انتظار


فرزند خوبم، از خط زیبایت لذت بردم.

پسر نازم، هزار آفرین به تو که مشقت را زیبا نوشتی.

آفرین به تو که تکالیفت را بدون اشکال و کامل انجام دادی.

پسرم (دخترم) تحقیق شما جالب و خواندنی بود.

آفرین پسرم در نوشتن تکالیف دقت کامل داشتی.

بارون دونه دونه * مشقت شده نمونه

انار دونه دونه * نقاشیت شده نمونه

مورچه نوشت روی خاک * قشنگ نوشتی و پاک

پسر خوب و نازم * به دقتت می نازم

جمله های قشنگی * با واژه ها تو ساختی

درست خواندی تو قرآن * ای کودک مهربان

امروز کارت عالی بود * اشکالی در آن نبود

ای کودک مودب * دفترت هست مرتب

1، 2، 3، ستاره * کارت ایراد نداره

آفریدی افتخار * برای چندمین بار

کودک خوب و نازی * واژه درست می سازی

نون و پنیر و پسته * کارت به دل نشسته

پی برده ام به رازی * زیبا جمله می سازی

خلاقی و مهربون * همیشه اینطور بمون

به دوستت دادی یاری * عالی کردی همکاریبازخوردهای توصیفی در مورد دانش آموزان نزدیک به انتظار

 
پسر (دختر) خوبم، سعی کن جواب سوال ها را با دقت و خوانا بنویسی.

از اینکه رونویسی شما هر روز بهتر می شود خوشحالم.

تلاش شما قابل تقدیر است.

از اینکه اشتباهات قبلی را تکرار نکردی و کلمات را با دقت و درست نوشتی خوشحالم.

خوشحالم که خوش خط نوشتی ولی اگر دقت کنی، دندانه ها را جا نمی اندازی.

صد آفرین دختر (پسر) باهوشم، اگر کمی حواست را جمع می کردی تشدید ها را جا نمی انداختی.

از دیدن نقاشیت لذت بردم، اما سعی کن مرتب تر رنگ کنی.

از اینکه هر روز پیشرفت می کنی خوشحالم.

توانایی تو در دیکته بهتر شده، سعی کن اینطور بمانی.

امروز موفق شدی دیکته ات را بدون غلط بنویسی. بهتر است کلماتی که دور آنها را خط کشیده ام زیبا تر بنویسی.

تمرینات ریاض را درست حل کردی، فقط سعی کن اعداد را زیباتر بنویسی.

در نوشتن به معنای کلمه هم توجه کن.

دخترم (پسرم) سرکش یادت نره چون معنای کلمه عوض می شود.

گوشه برگه هایت * برگه های کتابت * چکار کنیم صاف بشه * قشنگ و زیبا بشه

گلم باید بدونه * که خط های زمینه * می کنه کمکش تا * خطش بشه نمونه

نوشتی آرام و خوب * حالا شدی تو محبوب

کمی تلاش بیشتر * هستش برات مفیدتر

یادت نره خط کشی * فردا حتما بکشی

فرشته بهشتی * آخر وقت نوشتی؟

فرشته بهشتی * بی حوصله نوشتی؟

فرشته بهشتی * خسته بودی نوشتی؟بازخوردهای توصیفی در مورد دانش آموزان نیازمند تلاش بیشتر

 
پسرم (دخترم) در زمینه تفریق نیاز به تقویت داری.

فرزند گلم، در رونویسی فاصله و اندازه کلمات را رعایت کن.

با تمرین و روخوانی بیشتر در زمینه املا موفق خواهی شد .

با مطالعه کتاب های قصه و خواندن مجلات کودکان حتما در نوشتن انشا پیشرفت می کنی.

امروز خوب گوش ندادی، به همین دلیل کلمات را زیاد جا انداختی.

آفرین بر تو، پیشرفت خوبی کردی باز هم منتظر کارهای خوبت هستم.

به نظر می رسد در زمینه جمع (تفریق، ضرب و ...) مشکل داری امیدوارم با تلاشت شاهد موفقیت تو باشم.

کارهای بهترت رو * من به زودی ببینم

1،2،3،4 * دندونه ها رو بشمار

هر کاری وقتش خوبه * تو مدرسه یا خونه

درست بگو و رسا * جواب این سوال ها

دقت و سعی و تلاش * به اندازه داشته باش

 

بازخوردها و تشویقهایی که در ارزشیابی توصیفی دانش آموزان پایه اول ابتدایی می توان استفاده کرد .


بهار امیدم! امیدوارم که همیشه سرسبز و خرم باشی.

فرزندم از سعی و تلاشت صمیمانه سپاس گزارم.

نهال کوچک رشد وشکوفایی تو آرزوی من است.

غنچه ی شاداب در انتظار شکفتن گلبرگ هایت هستم.

فرزند خوبم! دریای وجودت از آلودگی وجهل و نادانی دور باد.

عزیزم با سعی وتلاشت گلبوته های دانش را زودتر خواهی چید.

پرنده ی کوچک ! پروازت به سوی علم و دانش مبارک باد.

زیبایی و پاکیزگی کارهایت جاودان باد.

فرزندم!کوچ تو از سرزمین تاریکی به سرزمین روشنایی مبارک.

امید زندگی! تلاش تو لبخند شادی را به ارمغان می آورد.

فرزندم! وظیفه شناسی و تلاشت قابل تقدیر است رسیدنت به مرز دانایی مبارک باد.

امید کلاس ، نشستن شبنم علم و آگاهی بر گلبرگ های وجودت مبارک.

شکوفه من! امید چیدن میوه تلاشت را دارم.

بیا با هم سپاس خداوند یکتا کنیم * روان خود را توانا کنیم

از توجه تو نسبت به انجام درست تکالیفت متشکرم.

مهربانم! انجام دادن به موقع تکالیفت نشانگر وظیفه شناسی توست.

دانش آموز ساعی! موفقیت تو قابل تقدیر است.

دیدی موفق شدی بیا خدا را شکر کنیم.

یک شاخه گل سرخ تقدیم تو باد.

چقدر زیباست که در کارهایت پیشرفت خوبی داشته ای خوش حالم.

فرشته بهشتی * عالیه خوب نوشتی

پروانه ای رنگ رنگ * خسته نباشی زرنگ

(دختر) ( پسر) خوب ونازم * به دیکته ات می نازم

آسمان پر ستاره * مشقت نظیر نداره

یک و دو سه * شدی برنده

چهارو پنج وشش * همیشه کوشش

دیدم که پرتلاشی * همیشه زنده باشی

انتظار موفقیت بیشترتورا دارم .

پیشرفت شما مایه ی تحسین است .

اتل متل توتوله * کار فرزندم چه خوبه

ای (دختر)(پسر)مؤدّب * کارت هست مرتّب
تاريخ : پنجشنبه یازدهم دی 1393 | 12:10 | نویسنده : منوچهر.صیادی |

تسلیت

محرم وصفر اسلام را بیمه کردند.

 

ارتحال حضرت ختمین مرتبت محمد(ص)وشهادت امام حسن مجتبی (ع) به عموم مسلمانان جهان تسلیت باد.

شهادت هشتمین اخترتابناک اسمان امامت وولایت حضرت ثامن الحجت امام رضا(ع)تسلیت باد.تاريخ : شنبه بیست و نهم آذر 1393 | 19:17 | نویسنده : منوچهر.صیادی |

دانستنی های مطالعات چهارم

1- برای جهت یابی درجغرافی :

ازساعت مچی وخورشید- طوری که عقربه ی ساعت خوان روبه روی خورشیدبه حالت افقی وعقربه ی دقیقه خوان روی دوازده فرض کنیدوسط ایندو جنوب است

 

2- آب وهوا چیست؟  به شرایط یک منطقه ی جغرافیایی نظیر دما,رطوبت,فشاروبارش درمدت زمان طولانی

                                                                                      

3-تخت جمشید چگونه بنایی است؟                       گنج نامه:   

                                                                       نام ها:  دادنهان -دادنامه-دادبهان-جنگ نامه

نام اصلی آن:    پارسه                                          درزمان : دایوش

سال ساخت:   518پیش ازمیلاد                              زبان وخط:    پارسی باستان- میخی

اندازه :125 هزارمترمربع زیربنا                                 مکان :    همدان

زمان پادشاهی: داریوش                                        ترجمه خط میخی آن:

تاریخ اتمام بنا :  اززمان بنا 50 سال                          خدای بزرگ است اهورا مزدا که بوجود آورد آسمان وزمین

 مکان:  فارس -شیراز                                                                      وشادی را.داریوش راشاه کرد.منم شاه شاهان شاه سرزمین دورودراز پسر ویشتاسبتاريخ : یکشنبه بیست و سوم آذر 1393 | 21:49 | نویسنده : منوچهر.صیادی |

مطالعات چهارم

ده قله مرتفع زاگرس عبارتند .

رتبهنام کوهشهرستاناستانارتفاع (متر)ناحیه
۱ دنا دنا کهگیلویه و بویراحمد ۴۴۰۹ زاگرس مرکزی
۲ زردکوه کوهرنگ چهارمحال و بختیاری ۴۱۷۴ زاگرس شمال مرکزی
۳ قالی کوه الیگودرز لرستان ۴۰۵۵ زاگرس مرکزی
۴ اشترانکوه ازنا،الیگودرز لرستان ۴۰۲۴ زاگرس شمال مرکزی
۵ کوه گره اقلید فارس ۳۹۹۰ زاگرس جنوب مرکزی
۶ کوه بل اقلید فارس ۳۹۴۳ زاگرس جنوب مرکزی
۷ کوه تمندر الیگودرز لرستان ۳۹۰۰ زاگرس مرکزی
۸ کوه دارابشاه فریدن اصفهان ۳۹۰۰ زاگرس شمال مرکزی
۹ کوه هزار دره لردگان چهارمحال و بختیاری ۳۸۸۰ زاگرس جنوب مرکزی
۱۰ کوه کازینستان الیگودرز لرستان ۳۸۳۶ زاگرس مرکزی

بعضی معتقدند ریشه این نام اوستایی است. در زبان اوستایی زاگر Za-G'R' به معنای کوه بزرگ است. اما نظری نیز هست این است که این کلمه از نام مهاجران هندواروپایی ساکن در این منطقه معروف به ساگارتی گرفته شده.[۴]

نام قدیمی این رشته‌کوه در زبان فارسی «پاتاق» که نام رشته کوهی معروف در استان کرمانشاه نیز هست بوده و پیش از آن «کهستان» (در عربی «جبال») و «پهله» بود.

واژه «زاگرس» یا «زاگروس» از بیش از هشت دهه پیش و از اواخر دوره قاجار از طریق ترجمه آثار نویسندگان اروپایی (و بعضاً از زبان یونانی) وارد زبان فارسی شده و سپس بر روی نقشه ایران نیز گذاشته شدتاريخ : جمعه بیست و یکم آذر 1393 | 19:5 | نویسنده : منوچهر.صیادی |

ششمی ها1

اندازه زاویه ها درچندضلعی ها:

 

1-مجموع زاویه هادرمثلث:               180  ×  2- 3

2-اندازه زاویه هادرچهارضلعی ها :       180 ×  2- 4

3-اندازه زاویه هادرپنج ضلعی ها   :        180×2 - 5

4- ادامه با خودتان  .............................................تاريخ : پنجشنبه بیستم آذر 1393 | 20:8 | نویسنده : منوچهر.صیادی |
        مطالب قدیمی‌تر >>


.: Weblog Themes By SlideTheme :.